AJAX KØBENHAVN HÅNDBOLD

Blanketter

Udskriv nedenstående blanketter, udfyld dem og send/giv dem til din træner eller aflever dem på Ajax kontoret, Enghavevej 90, 2450 KBH. SV.

Spillercertifikat

Børneattest

Befordringsgodtgørelse 2017

Oversigt over skattesatser 2017

Befordringsgodtgørelse 2016

 

Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport. Satsen for sådan kørsel er ikke ændret og udgør derfor også i 2017 et beløb på 0,52 kr. pr. km.

BEMÆRK – at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2017. Godtgørelse for kørsel i 2016, der udbetales i 2017, skal afregnes efter satserne for 2016.
Så hvis man afregner kørsel i både 2016 og 2017 skal man aflevere på 2 bilag med de dertil hørende takster.