AJAX KØBENHAVN HÅNDBOLD

Blanketter

Udskriv nedenstående blanketter, udfyld dem og send/giv dem til din træner eller aflever dem på Ajax kontoret, Enghavevej 90, 2450 KBH. SV.

Børneattest

Befordringsgodtgørelse 2018

Oversigt over skattesatser 2018

Befordringsgodtgørelse 2017

 

Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport. 2018: 0,53 kr. pr. km.

BEMÆRK – at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2018. Godtgørelse for kørsel i 2017, der udbetales i 2018, skal afregnes efter satserne for 2017.
Så hvis man afregner kørsel i både 2017 og 2018 skal man aflevere på 2 bilag med de dertil hørende takster.