Ajax København holder Generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19.00 i Bavnehøj Arena, Pavillonen.

23. marts 2017

Ajax København holder Generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19.00 i Bavnehøj Arena, Pavillonen.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.