AJAX KØBENHAVN HÅNDBOLD

Blanketter

Udskriv nedenstående blanketter, udfyld dem og send/giv dem til din træner eller aflever dem på Ajax kontoret, Enghavevej 90, 2450 KBH. SV.

Kørsel til kampe Fyn, Jylland og Bornholm 2019


Det underskrevne skema skal sendes til Bente Gardil, mail: bente@ajax.dk

Skattesatser 2019

Befordringsgodtgørelse 2019

Befordringsgodtgørelse 2018

Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport. 2019: 0,53 kr. pr. km.

BEMÆRK – at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2018. Godtgørelse for kørsel i 2018, der udbetales i 2019, skal afregnes efter satserne for 2018.
Så hvis man afregner kørsel i både 2018 og 2019 skal man aflevere på 2 bilag med de dertil hørende takster.

Transportudgifter i forbindelse med kursus som er betalt af Ajax.

Transport kursus


Blanketten skal sendes til Bente Gardil, mail: bente@ajax.dk, umiddelbart efter kurset har fundet sted.

Børneattest


Det underskrevne skema skal sendes til Annette Grønmann Larsen, mail: annetteg@ajax.dk

Udbetalingsbilag


Blanketten skal sendes til Bente Gardil, mail: bente@ajax.dk,
eller Leif Nielsen, mail: leifpreben@youmail.dk, umiddelbart efter udlægget har fundet sted.