Håndboldskoler i Ajax

20. august 2018

Fantastiske håndboldskoler i uge 27 og 32

Mens de fleste har været på sommerferie har der været fuld tryk på børnehåndbolden i Ajax København.

Håndboldskolen i uge 27 havde hele 50 deltagere. 47 fra Ajax og 3 fra Albertslund. Ugen gik fremragende med masser af inspiration fra dygtige trænere og elitespillere fra vores senior afdeling. Bavnehøjhallen lagde gulv til en hyggelig uge hvor individuelt angrebsspil var fokuspunktet. Denne håndboldskole var i samarbejde med DHF.

I uge 32 arrangerede Hafnia-Hallen i samarbejde med Get2Sport og Håndbolden tilbage til København en åben håndboldskole for samarbejdsklubber. Her var der deltagere fra TIK, Fremmad Valby, Nørrebro United og Ajax. I alt sneg vi os op på 39 deltagere. Her var fokus “Den gode oplevelse”, og kammeratskab og sammenhold blev vægtet på lige fod med håndboldtræningen. En stor tak til ungdomsafdelingen i Ajax der stillede med hele 15 ungdomsspillere i løbet af ugen. Vores Herre Senior Elite var repræsenteret med 8 spillere og vores Liga damer stillede med 7 spillere. Var tydeligt at mærke begejstringen fra deltagerne over de mange hjælpere. Det er en klar forhåbning at det kan medvirke til der kommer flere i hallen. Ligeledes skal der lyde en stor tak til de 3 samarbejdspartnere, samt de 3 “andre” klubber som leverede deltagere. Hvis vi skal fremme børnehåndbolden er det essentielt at kunne samarbejde på tværs af klubberne, hvilket denne håndboldskole var et rigtig godt eksempel på.

Som opsummering har 76 trænere/ledere på skift lavet aktiviteter over 2 uger for i alt 89 deltagere. Det lover fantastisk for den kommende sæson at børnehåndbolden vokser, og at vores ungdoms- og elite afdelinger tager ejerskab af denne vækst.

Den sæson vi netop har taget hul på startes op med Skolehåndboldens dag 31/8 og en bunke af fantastiske skolesamarbejder. Sidste års skolesamarbejde med Ålholm kastede en del medlemmer af sig jvf. billedet fra U9 og U10 drengenes træning i går. Ved spørgsmål ang. børnehåndbold i Ajax ret henvendelse til Jacob på 30254082 eller jacobjustmikkelsen@gmail.com.

#vierajax #resultatermedsocialtansvar #haandboldentilbagetilkobenhavn #NBUforever
#ajaxkbh