Generalforsamling i Ajax København den 24. april 2018 kl. 19.00 i Pavillonen

20. april 2018

Generalforsamling i Ajax København den 24. april 2018 kl. 19.00 i Pavillonen.
1. Valg af dirigent.

2.  Beretninger:
a. Formanden aflægger beretning.
b. Formanden for AJAX Klubhus aflægger beretning.

3. Regnskab:
a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab.
b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste år budget, og foreslår det kommende års kontingentsatser.

4. Behandling af indkomne forslag:

5. Valg:
a. Valg af formand, ulige år
b. Valg af økonomiansvarlig, lige år
c. Valg af herrerepræsentant, ulige år
d. Valg af damerepræsentant, ulige år
e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år
f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år
g. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år
h. Valg af 2 suppleanter, hvert år

6. Eventuelt.