COVID-19 retningslinjer for trænere og ledere i Ajax København, marts 2021

COVID-19 protokol, Ajax København, pr. 22 marts 2021:

Når vi afvikler træning med vores respektive hold, er det først og fremmest vigtigt, at vi tager højde for alle de opstillede retningslinjer og forholdsregler.

 • Forsamlingsforbuddet er lempet, og vi må nu samles op til 50 personer til udendørstræning.
 • Tæller en træner med i forsamlingsforbuddet på 50?
  • Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.
  • Vi henstiller til at forældre ikke er tilstede til træning, og kun kommer for at aflevere og hente deres børn.
 • Ajax København anbefaler til stadighed, at træninger gennemføres i mindre grupper. Når I træner i flere grupper, skal der stadig sørges, at der er god afstand grupperne i mellem. Denne anbefaling bunder naturligvis i muligheden for at mindske smitterisiko, samt at mindske antallet af implicerede i eventuelle karantæner.
  Da vi må være 50 personer kan en træner evt. stå imellem de to træningsgrupper, men det er mest hensigtsmæssigt med en træner til hver gruppe. Dog skal vi være opmærksomme på, at forsamlingsforbuddet uanset hvad, er på 50 personer. Såfremt en træner, står mellem to grupper, må grupperne + træner tilsammen maksimalt udgøre 50 personer.
 • Når vi træner i flere grupper samtidig, skal I sørge for at;
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 50 personer.
 • Vi anbefaler at alle lader sig teste, minimum en gang ugentligt!
 • Alle henstilles til at møde op så tæt på mødetid som overhovedet muligt.
 • Alle spritter hænder af ved ankomst.
 • Alle møder op omklædt.
 • Vi hilser med albue eller knuckles.
 • Vi holder så vidt muligt altid 1 meters afstand, før og efter træningen går i gang, og i det omfang det er muligt i løbet af træningspasset.
 • Vi spritter hænder af igen, inden vi starter dagens første øvelse.
 • Spillere og trænere bedes sætte deres tasker med god afstand imellem hinanden.
 • Hvis I bruger rekvisitter, så skal de sprittes af før og efter brug. Har I lånt rekvisitter, er det allerbedst, at I beholder det, indtil vi kan komme i hallen igen.
 • Alle har deres egne drikkedunke (fyldt hjemmefra!) og håndklæder med – sharing is not caring.
 • Forældre eller andre gæster, anbefales ikke at være til stede til træning. Først og fremmest for at mindske antallet af personer i en eventuel smittekæde, og ligeledes for at vi ikke skal bekymre os om at overskride forsamlingsregler.
 • Er man træner på mere end en årgang, en del af diverse morgentræninger eller lign. bedes man lade sig teste minimum en gang ugentligt.
 • Alle trænere og spillere bedes tage højde for følgende tjekliste:
  Hvis der kan svares ja til et af nedenstående spørgsmål, skal personen isoleres/hjemsendes:
  – Ondt i halsen.
  – Muskelsmerter (ikke ømhed).
  – Tør hoste.
  – Utilpashed.
  I dette tilfælde kontaktes egen læge, eller der bliver bestilt tid til en covid-19 test.
  Ved feber og/eller gener hjemsendes personen og skal være symptomfri to dage før eventuel deltagelse igen. Alternativt til negativt svar på Covid-19 test.
 • Vi henstiller til at alle følger sundhedsmyndighedernes officielle retningslinjer, men anbefaler desuden, at såfremt der er en sygdomsramt person i husstanden, som ikke er blevet testet for COVID-19, bliver man hjemme indtil en negativ test hos pågældende person kan påvises.
  • I forlængelse kan man med fordel sørge for selv at blive testet – symptomer eller ej.
 • Smitte og kontakt: Hvornår er man tæt kontakt? Du betragtes som nær kontakt, hvis du har været i kontakt med en person, som er testet positiv for ny Coronavirus i følgende tilfælde:
 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram el. håndtryk) med en smittet person.
 • Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.).
 • Du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen).
 • Du er sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.
 • I de allerfleste arbejdssituationer vil man ikke have så tæt kontakt, at man betragtes som en nær kontakt. De kolleger, som man arbejder sammen med, f.eks. på en afdeling på et sygehus, et plejehjem eller på et kontor, og som man ikke har været tættere på end 1 meter i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, betragtes ikke som nære kontakter.