Ekstra ordinær generalforsamling i Ajax København tirsdag den 15. august 2023 kl. 17.00 i Bavnehøjhallens pavillon

Ekstra ordinær generalforsamling i Ajax København tirsdag den 15. august 2023 kl. 17.00 i
Bavnehøjhallens pavillon
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Regnskab:
a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab.
b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste år budget, og foreslår det kommende års
kontingentsatser.
3. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fra Bestyrelsen om kontingent forhøjelse – forslag udleveres på mødet
4. Eventuelt

>> Klik her for at læse årsrapporten