Generalforsamling torsdag den 4. maj 2023 kl. 18.30 i Bavnehøjhallens Pavillonen

Generalforsamling torsdag den 4. maj 2023 kl. 18.30 i Bavnehøjhallens Pavillonen § 11. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretninger: a. Formanden aflægger beretning. b. Formanden for AJAX Klubhus aflægger beretning. 3. Regnskab: a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab. b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste års budget, og foreslår det kommende års kontingentsatser. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg: a. Valg af formand, ulige år b. Valg af økonomiansvarlig, lige år c. Herreselskabet udpeger en repræsentant til Bestyrelsen d. Dameselskabet udpeger en repræsentant til Bestyrelsen e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år g. Valg af Bestyrelsesmedlem, ulige år h. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år i. Københavns Åbne Gymnasium (KG) udpeger en repræsentant til Bestyrelsen j. Valg af 2 suppleanter, hvert år 6. Eventuelt: