HS1: Sorte tal på bundlinien i AJAX København

18. december 2015

Pressemeddelelse – København den 18. december 2015

Det er med stor glæde og stolthed, at vi i dag kan oplyse, selskabet bag AJAX Københavns 1. herrer har afleveret årsregnskab for 2014/2015 til Dansk Håndboldforbund, med sorte tal på bundlinjen.

Takket være en stærk og stigende partnerkreds, og takket være hårdt og målrettet arbejde af mange dedikerede og engagerede folk bag selskabet og klubben, er det nu lykkedes at komme i mål med økonomien.

Årets resultat for 2014/15 udviser et overskud på kr. 209.000, der er anvendt til at konsolidere selskabet. I 2014/15 er der endvidere sket konvertering af gæld til egenkapital, hvilket gør at selskabets egenkapital er gået fra at være negativ pr. 30/6 2014 med 3,7 mio. til at være positiv pr. 30/6 2015 kr. 181.000. Samtidig er selskabets samlede gældsforpligtelser reduceret fra 4,8 mio. kr. pr. 30/6 2014 til 0,9 mio. kr. pr. 30/6 2015.

Ejerkredsen og bestyrelsen bag selskabet, udtrykker stor tilfredshed med udviklingen, herunder at der nu er arbejdsro til at udvikle videre.

De fortsatte tilsagn fra nuværende partnere og flere nye partnere, der indgår længere aftaler, medfører et samlet stærkere økonomisk setup. Dette er alt sammen med til, at gøre det første større sportslige mål mere realistisk; at komme i Ligaen og blive der!

Det er målet, at det positive økonomiske grundlag skal forstærkes yderligere i de kommende år og det åbner muligheder for, at tage nye medejere ind i selskabet, hvilket ejerkredsen er positive overfor.

Hvis I har spørgsmål i f. m. ovenstående eller ønsker yderligere oplysninger herom, er I velkomne til at kontakte direktør Jannik Hansen på jannik@innovationshuset.dk eller mobil 23 72 34 60.

Jannik Hansen