I Ajax København tager vi mental sundhed alvorligt

6. maj 2021

I Ajax København tager vi mental sundhed alvorligt!

Vi vil gerne, i Ajax København gøre en forskel – både på og udenfor håndboldbanen.

Derfor vil vi, som idrætsforening der både rummer bredde og elite, sætte fokus på mental sundhed.
Vi vil og tør sætte mental sundhed, særligt i forhold til idræt, på dagsordenen.
Vi vil gøre opmærksom på det her vigtige emne, i håb om at andre foreninger også kan se vigtigheden i at turde tale om de her ting.
Samtidig vil vi gå langt for at give alle trænere/ledere i vores foreningen en større forståelse for hvad der er vigtigt at have for øje i forhold til mental sundhed, samt at give dem så mange redskaber som muligt, til hvordan vi tackler/håndterer eventuelle tilfælde af problemer med den mentale sundhed/trivsel hos vores medlemmer. Vi vil derfor gerne ’uddanne’ klubbens trænere/ledere i, hvad der skal haves for øjne, og i særdeleshed hvordan vi som idrætsforening, både kan være forgangsklub og støtteapparat for vores alle medlemmer.

Vi har derfor bl.a., i samarbejde med folk der har stor viden og erfaring ift. det her emne, lavet en workshop, for alle foreningens trænere og ledere ift. hvordan vi som forening, bedst muligt kan imødekomme, rumme og hjælpe medlemmer med problemer af mental sundheds karakter.

Vi tør, kan og vil gøre en forskel. Og det vil vi gerne opfordre alle andre til, også at ville!

Vi har lavet en lille video, som I kan se på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/Ajaxkbh/videos/2835479543372171