Mindre ressourcestærke spillere ansættes i klubben

I Ajax København gør vi en stor dyd ud af, at alle medlemmer har de samme muligheder.

I hele klubben har vi et stort fokus på at give alle vores spillere de samme muligheder, for de samme fede oplevelser. Vores fælles klubture, såsom påskestævner til ex. Prag er typisk nogle lidt dyre ture, og vi oplever at nogle af de spillere der kommer fra ressourcesvage familier, melder fra fordi der simpelthen ikke er midler nok. Det kan og vil vi som klub ikke acceptere. Derfor tager vi hånd om de spillere med udfordringer, og ’ansætter’ dem til nogle forskellige opgaver i klubben, hvorefter de honoreres ved at få betaling/tilskud til de forskellige klubture.

I forbindelse med vores sportslørdage, hvor vi har helt op til 60 børn i 0 til 3-årsalderen med deres forældre på gulvet til en masse leg. Her har vi spillere fra vores ungdomsafdelinger til at stå i døren og tage imod folk og betalinger. Dog er det ikke kun i døren, at spillerne har en funktion. Der er også med på gulvet til en masse leg, sammen med alle børnene.
Vores frivilligt drevene cafeteria er også et sted hvor der altid er brug for en hjælpende hånd. Her kommer både spillere og forældre og hjælper med diverse opgaver.
Ligeledes har vi løsninger hvor spillerne hjælper til i forbindelse med diverse kamparrangementer, som trænere på enten faste hold, eller i forbindelse med håndboldskoler.

Vi er enormt stolte af denne løsning, fordi vi kan se hvorledes at, alle spillerne får de samme muligheder, samtidigt med, at de lærer en masse af forpligtelserne i at tjene deres ’egne’ penge.