Leveregler AJAX København

1.
I Ajax København taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer – hverken i hallen, på SMS eller Facebook.

2.
Nye trænere i Ajax København får ikke fra starten eneansvaret for et børnehold. Vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes.

3.
Når hold i Ajax København er på tur eller deltager i øvrige arrangementer, er der altid minimum to trænere eller ledere med.

4.
I Ajax København går man ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

5.
I Ajax København inviterer man som træner/leder ikke enkelte børn hjem til sig.

6.
I Ajax København opfordrer vi forældrene til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end vi gør, og er bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

7.
Alle i Ajax København har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb, eller selv fornemmer at noget er galt.

8.
Ajax Københavns bestyrelse har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

9.
Ajax København indhenter børneattester på alle trænere/ledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester.