Om håndbold

Håndbold for begynder

Håndbold er en holdsport, hvor to hold på 7 spillere, 6 markspillere og 1 målvogte prøver at score ved at kaste bolden i modstandernes mål. Sporten spilles på en 20×40 meter stor bane med et mål på 3×2 meter i hver ende. En kamp varer 2×30 minutter (dog spiller de yngste alderstrin i kortere tid). Det hold, som i løbet af håndboldkampen har scoret flest gange i modstandernes mål, har vundet.

De 7 spillere får inden de kommer på banen tildelt en plads som målmand, back, fløj, playmaker eller streg. På banen er der en streg, en målmand, to back spillere og to fløj spillere og en playmaker ad gangen. Målvogterens opgave er at beskytte målet, og målvogteren er den eneste, der må røre bolden med fødderne, dette dog kun i målfeltet. De 6 markspilleres opgave er at forsvare holdets mål og score i modstandernes mål. Som markspiller skal man mestre forskellige forsvars- og angrebssystemer. Flere systemer giver et mere varieret og uforudsigeligt spil, og det er sværere for modstanderen at spille mod.

Den vigtigste “rekvisit” næst efter håndbolden er harpiks. Det bruges til at gøre bolden klistret, så den er nemmere at holde fast på (dette bruges dog ikke på de yngste alderstrin).

Målene for en håndboldbane:

Håndboldbane

Regler:

Bolden må ikke berøre foden; sker dette dømmes der frikast til det andet hold, hvis berøringen ikke er med vilje. En spiller som derimod tager bolden med foden med vilje dømmes der frikast imod og spilleren der rørte bolden med foden får en 2 minutters udvisning. Hvis bolden ryger ud af banen, får det hold der ikke rørte bolden sidst, bolden. Desuden kan der dømmes passivt spil hvis en spiller forholder sig passivt med bolden i sin varetægt for længe. Det bliver markéret med, at dommeren (eller dommerne) løfter deres ene hånd i luften og det angribende hold har nu omkring 5 sekunder (det er en vurderingssag fra dommer til dommer) til at få skudt. Bliver der skudt og bolden rammer målvogteren og det angribende hold atter kommer i boldbesiddelse, bliver “timeren” nulstillet og det angribende hold kan bygge et angreb op igen. Hvis en forsvarsspiller desuden får en udvisning eller gult kort mens “hånden er oppe” kommer hånden ned igen og “timeren” starter forfra. Desuden må spillerne kun tage 3 skridt, med bolden i hånden, hvis de tager flere end 3 skridt dømmes der skridt. man må sagtens løbe med bolden, mens man dribler, og ved sin afslutning må man godt tage de sidste 3 skridt.

Ved hver målvogter er der målfelt. I dette felt må kun den forsvarende målvogter stå. Men hvis der bliver dømt straffe til det angribende hold, er der en lille streg inde i målfeltet, den markerer, at det er her målvogteren må gå ud til i straffekastsituationen. Befinder en angrebsspiller sig i feltet, med bolden i hånden, overgår bolden til modstanderen og målvogteren kaster den fra målfeltet videre til en markspiller.

I venstre side af banen er der et udskifterfelt. Spillere der skal skiftets ud og spillere der skal på banen skal blive inden for dette felt når de krydser banens linje. Den spiller der skal skiftes ind må ikke løbe på banen før, at den spiller der skal ud, står med begge fødder uden for banen. Ellers er der en udvisning til indskiftningsspilleren. Hvis bolden rammer taget eller en anden fastgjort genstand over spillefladen gives bolden til det hold der ikke har rørt bolden sidst og “frikastet” tages ved sidelinjen. Hvis der undervejs i et angreb foretages uretmæssige ting af det forsvarende hold og det vel at mærke er inden for 3-meter feltet gives der 3-meter, altså en slags frikast.

En udvisning er på to minutter. Tre af disse fører til et rødt kort. Spilleren kan ikke deltage mere i kampen og der går to minutter før en anden spiller må sættes ind. Der gives desuden gule kort. Hvis en spiller allerede har et gule kort gives der en udvisning.

Hvis en spiller angriber en modspiller på en sådan måde at der er fare for modspillerens helbred bliver spilleren diskvalificeret (rødt kort). Spilleren kan ikke deltage i resten af håndboldkampen, men må erstattes af en anden spiller efter 2 min.

Hvis en spiller slår eller spytter på en modspiller bliver spilleren bortvist, denne straf medfører at spilleren ikke mere kan deltage i kampen og der må ikke indsættes en ny spiller i stedet for. Holdet må således fuldføre håndboldkampen med en spiller mindre på banen.