Ugens fredagspip

17. april 2015

Kære alle.

Ugens fredagspip byder på lidt fra ledelsen, lidt fra vores skole projekter og lidt fra de yngste.

Tidligere på ugen afholdte vi stormøde i klubben for trænere og ledere. Der var stort fremmøde, og mange spændende emner på dagsordenen. Primært kiggede vi frem mod næste sæson, men og vores forstående afslutningsfest var oppe og vende. Der er nogle rigtig spændende initiativer på dagen, og alt tegner til at denne sæson bliver afsluttet med et brag af en fest 9. maj.

Det er desuden torsdag i næste uge at Jannik Hansen holder sin receptions fest i anledning af sin 50 års fødselsdag. I stedet for diverse gaver foretrækker han et bidrag til de mange frivillige i AJAX København, der er med til at gøre en forskel i Danmarks største håndboldklub, og som er et stort socialt aktiv i København.
Eventuelle bidrag kan indsættes på konto i Jyske Bank, konto 7132  1006042, eller mobile pay på 23 72 34 60. 
Alle beløb er velkomne, store som små.

I denne uge har vi haft enormt travlt med forskellige skoleprojekter. Fra mandag til torsdag har vi afholdt hele 14 timers undervisning af forskellige skolebørn. Det er vidunderligt at have så stor opbakning fra de lokale skoler, og børnene er meget taknemmelige over at få lov til at benytte vores faciliteter. Torsdag afholdte vi idrætsdag for Bavnehøjs 4.-6. årgang hvor vi havde små 80 elever på besøg samtidig. En hektisk men vellykket dag takket være Helge og Rasmus Wager der underviste.

På fredag skydes vores mini-camp i gang, hvilket som navnet antyder er en camp for vores yngste. Det er vigtigt for klubben at gøre en indsats for alle medlemmer, og vi er derfor rigtig glade for at det er lykkedes at mobilisere nok frivillige til at afholde en mini camp. Planen efter sommeren er at vi vil komme til at afholde adskillige camps for andre alderstrin, så det er ekstra positivt at der har været så stor opbakning blandt trænerne i denne omgang.

Vi ønsker alle vores medlemmer en dejlig weekend – vi ses i næste uge.

Mvh. kontoret