Bestyrelsen 2021-2022

Formand

Flemming Thomsen

Næstformand

Eddie Derlich

Økonomiansvarlig

Casper Overgaard

Sponsor / marketing

Katharina Olah

Bestyrelsesmedlem

LENE MØRKEBERG OEST

Sportslig ansvarlig

Jan Barslev

Repræsentant 1. herrer

Danniel Svensson

Repræsentant 1. damer

MATHIAS BERG

Repræsentant AKS

Anne-Birgitte Hovedskov Rasmussen

Suppleant

Jesper Bak

Suppleant

Irene Christensen

Sekretær

Annette Grønmann Larsen

Direktør for moderklubben

Claus Kuno