Bestyrelsen 2021-2022

Formand

Flemming Thomsen

Næstformand

Eddie Derlich

Økonomiansvarlig

Casper Overgaard

Sponsor / marketing

Katharina Olah

Bestyrelsesmedlem

LENE MØRKEBERG OEST

Sportslig ansvarlig

Jan Barslev

Repræsentant 1. herrer

Danniel Svensson

Repræsentant 1. damer

MATHIAS BERG

Repræsentant AKS

Anne-Birgitte Hovedskov Rasmussen

Suppleant

Jesper Bak

Suppleant

Irene Christensen

Sekretær

Annette Grønmann Larsen

Direktør for moderklubben

Claus Kuno

Referater og information

En uge før bestyrelsesmøderne kan man indsende forslag til dagsorden til formand Flemming Thomsen på mail: formand@ajax.dk

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 05. april kl. 18.30 – 20.30 i pavillonen.

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse – vedtaget 08-11-16 >>>

Gældende aftaler for sæsonen 2021-2022 >>>

Ajax Love vedtaget den d. 07. maj 2021 >>>

Referat af generalforsamling 07. maj 2021 >>>

Referat af generalforsamling 15. juni 2020 >>>

Referater:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. marts 2022 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar 2022 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 09. december 2021 Udgår

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2021 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. september 2021 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. juni 2021 >>> 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. april 2021 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. marts 2021 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. februar 2021 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04. februar 2021 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. december 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. november 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. september 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. august 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. maj 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. april 2020 >>> 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. marts 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. februar 2020 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. januar 2020 >>>